Μάθημα 4o (2016-17)

Ημερομηνία : 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σύνδρομο Arnold-Chiari και συριγγομυελια

Ομιλητής: Δ. Μπουράμας
T.Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Ν.Ν.Α

Συντονιστής: Ε. Χατζηδάκης
Συντονιστής Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας