1ο Μάθημα (2017-18)

Ημερομηνία : 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μονήρεις Χωροκατακτητικές Εξεργασίες Εγκεφάλου

Ομιλητές: Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Ειδικευόμενος Νευροχειρουργός Γ.N. Νίκαιας

                Ξενάκη Βασιλική
Νευροχειρουργός, Επίκουρη Επιμελήτρια Γ.N. Νίκαιας

Συντονιστής: Παλαιολόγος Θεόφιλος
Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος Γ.N. Νίκαιας

Ομιλία

Συζήτηση