2ο μάθημα (2017-18)

Ημερομηνία  : 30 Οκτωβρίου 2017

Προσέγγιση ασθενούς με φάρμακο-ανθεκτική επιληψία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :  Κώστας Φουντάς
Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΟΜΙΛΗΤΗΣ :      Φάνης Γιάννης
Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας