Ανακοίνωση Μοριοδότησης Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΕΝΧΕ 2018-2019

Η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μετά από εξέταση σχετικού αιτήματος και μελέτης του προγράμματος «Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 2018-2019», 26 Νοεμβρίου 2018 – 24 Ιουνίου 2019,

αποφάσισε να χορηγήσει σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME  2 μόρια για κάθε μετεκπαιδευτικό μάθημα (Σύνολο 16 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης CME – CPD credits).

Υπεύθυνη για την απονομή των μορίων και ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών είναι η ΕΝΧΕ.