Επιτροπές Υποειδικοτήτων Νευροχειρουργικής

Μετά την επιτυχημένη πορεία των υποεπιτροπών στις δραστηριότητες της ΕΝΧΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ζητά από συναδέλφους νευροχειρουργούς, όπως εκδηλώσουν εκ νέου ενδιαφέρον για την ένταξη τους και την συνεισφορά τους στις επιτροπές υπο-ειδικοτήτων της Νευροχειρουργικής.

Οι επιτροπές αυτές αφορούν στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Χειρουργική (εφαρμοσμένη) ανατομία του νευρικού συστήματος (2 μέλη)
  • Χειρουργική (εφαρμοσμένη) ανατομία του νευρικού συστήματος (2 μέλη)
  • Ακτινοχειρουργική (2 μέλη)
  • Λειτουργική Νευροχειρουργική (2 μέλη)
  • Παιδονευροχειρουργική & Διαταραχές ΕΝΥ (2 μέλη)
  • Νευροογκολογία (3 μέλη)
  • Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης & Περιφερικών Νεύρων (3 μέλη)
  • Νευροτραυματιολογία & Νευροεντατική (3 μέλη)
  • Ιστοσελίδας, κοινωνικής δικτύωσης και εξωστρέφειας (2 μέλη)
  • Μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων (2 μέλη)

Οι επιτροπές αυτές θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για το αιρετό ΔΣ, με σκοπό τη διεξοδική ενημέρωσή του σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις κάθε επιστημονικού πεδίου της Νευροχειρουργικής. Τα μέλη των επιτροπών θα συνεπικουρούν επίσης στη διαμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς και στο επιστημονικό πρόγραμμα της ΕΝΧΕ, πάντα υπό την ευθύνη και την καθοδήγηση των μελών του ΔΣ. Η θητεία κάθε επιτροπής είναι διετής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι να έχουν εξειδικευτεί πέραν της ειδικότητάς τους στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, καθώς και η εμπεριστατωμένη ενασχόληση τους με αυτό. Η προσφορά τους είναι εθελοντική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν σχετικό αίτημα και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη γραμματέα της ΕΝΧΕ κ. Χριστίνα Μπαραλού (email: xristinabaralou@gmail.com). Στο αίτημα, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς το γνωστικό πεδίο που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσφέρει.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών είναι η 8η Ιουλίου 2021.