Ανακοίνωση για τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2021-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά το νέο κύκλο των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων για το έτος 2021-2022. Ο χαρακτήρας των μαθημάτων είναι καθαρά εκπαιδευτικός με τα μαθήματα να απευθύνονται προς όλους τους εκκολαπτόμενους νευροχειρουργούς, αλλά και τους καταξιωμένους συναδέλφους. Σε κάθε μάθημα, θα δίνεται βαρύτητα στην ανταλλαγή απόψεων, με παράλληλη παρουσίαση των σύγχρονων βιβλιογραφικών δεδομένων.

Στα μαθήματα συμμετέχουν νευροχειρουργικά τμήματα από όλη την επικράτεια, αλλά και προσκεκλημένοι ομιλητές με συναφές γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι θα προσθέτουν την εμπειρία και τη γνώση τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Πριν την κάθε εκδήλωση, θα αποστέλλονται λεπτομερείς οδηγίες σύνδεσης προς τους ενδιαφερόμενους, αλλά και πληροφορίες για το μάθημα.

Ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης, Webinars ή Απογευματινά Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα, στους συμμετέχοντες θα χορηγούνται  μονάδες μοριοδότησης ή πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Μπορείτε να δείτε το  αναλυτικό πρόγραμμα  των διαδικτυακών σεμιναρίων για την καλύτερη πληροφόρηση σας εδώ.

Επίσης εδώ μπορείτε να δείτε και το πρόγραμμα των απογευματινών μαθημάτων.

Ελπίζουμε στην διαδικτυακή παρουσία σας και την ενεργή συμμετοχή σας για την επιτυχή ολοκλήρωση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.

Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση σας

Ο Πρόεδρος της ΕΝΧΕ
Κ. Φουντάς

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης
Π. Τσιτσόπουλος
Α. Τάσιου
Γ. Αλεξίου