Ημερίδα ΕΝΧΕ Σάββατο 2 Απριλίου 2022 10:00-12:00 – Δισχιδής Ράχη. Ολιστική Προσέγγιση & Σύγχρονα Δεδομένα

Ημερίδα ΕΝΧΕ  Σάββατο 2 Απριλίου 2022 10:00-12:00

Δισχιδής Ράχη. Ολιστική Προσέγγιση & Σύγχρονα Δεδομένα

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.