5ο μάθημα (2017-18)

Ημερομηνία : 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ογκοι βάσης κρανίου

Συντονιστής: Γεωργακούλιας Νικόλαος
Διευθυντής Νευροχειρουργικής Kλινικής ΓΝΑ Γεννηματας

Ομιλητής: Μελισσάρης Σάββας

Ειδικευόμενος  Νευροχειρουργός Νευροχειρουργικής Kλινικής  ΓΝΑ Γεννηματας