8ο μάθημα (2017-18)

Ημερομηνία : 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Λοιμώξεις ΚΝΣ και Σπονδυλικής Στήλης

Ομιλητές: Σιάσιος Ιωάννης 
Νευροχειρουργός, Επιμελητής  Β,  Νευροχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν. Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

                Καρατζόγλου Σωτήριος
Νευροχειρουργός, Νευροχειρουργικής Κλινικής  Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συντονιστής: Πρασσάς  Αριστείδης 
Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ