Μάθημα 5ο (2019-20)

Ημερομηνία : 25.01.2020

Οψιμες Επιπλοκές Βαρειάς ΚΕΚ

Ομιλητής: Παπαφράγκος Δημήτριος

Νευροχειρουργός, Επικουρικός Νευροχειρουργικής Κλινικής Θριασίου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας

Συντονιστής: Κουζέλης Κωνσταντίνος

Νευροχειρουργός, Διευθυντής Θριασίου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας