Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ημερομηνία : 15-16.05.2021
Παιδονευροχειρουργική

15.05.21

Α. ΠΡΑΣΣΑΣ

Π. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Γ. ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ

Z .TAHIR

16.05.21

Α. ΒΙΟΛΑΚΗ

Α. ΠΡΑΣΣΑΣ

Β. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Γ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Κ.ΒΛΑΧΟΣ

Γ. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ

Γ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα εδώ.