Διοικητικό συμβούλιο


Φρατζόγλου Μόσχος
Πρόεδρος
Βιογραφικό
fratzog@ath.forthnet.gr


Πρασσάς Αριστείδης
Αντιπρόεδρος
Βιογραφικό
13aprassas@gmail.com

Βούλγαρης Σπυρίδων
Γενικός Γραμματέας
Βιογραφικό
svoulg@otenet.gr


Θεόφιλος Παλαιολόγος
Ταμίας
Βιογραφικό
theo.palai@gmail.com

Παρμενίων Τσιτσόπουλος
Ειδικός Γραμματέας
Βιογραφικό
ptsitsopoulos@auth.gr

Αλεξίου Γεώργιος
Μέλος
Βιογραφικό
alexiougr@gmail.com


Παναγιωτόπουλος Βασίλειος

Μέλος

Βιογραφικό
baspan@upatras.gr


Φουντάς Κωσνταντίνος
Πρώην Πρόεδρος
Βιογραφικό
fountas@med.uth.gr