Μάθημα 1ο (2018-19)

Ημερομηνία : 24.09.2018

Αυτόματα Ενδεγκεφαλικά Αιματώματα

Ομιλητής: Σκιαδά Σήλια

Νευροχειρουργός, Επικουρική Επιμελήτρια Β΄ Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων

Συντονιστής: Αλεξίου Γεώργιος

Νευροχειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων