Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ημερομηνία : 24.06.2019

Μονήρεις Χωροκατακτητικές Εξεργασίες Εγκεφάλου ΙΙ

Ομιλητής: Καπετανάκης Αντώνιος

Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής  251 ΓΝΑ

Συντονιστής: Αλεξίου Γεώργιος

Νευροχειρουργός, Επιμελητής Νευροχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ