Μάθημα 6ο (2018-19)

25.02.2019      ΝΝΑ Ενδοκοιλιακές Βλάβες Εγκεφάλου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Σωτηρίου Φρειδερίκος

Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Ν.Ν.Α

ΟΜΙΛΗΤΗΣ :   Καραγιάννη Κατερίνα
Νευροχειρουργός, Επικουρική Νευροχειρουργικής Κλινικής ΚΑΤ