Μάθημα 2ο

Ημερομηνία : 29.10.2018

ΑΧΕΠΑ  Ενδομυελικές Βλάβες

Ομιλητής: Αντωνιάδης Ηλίας
Ειδικευόμενος Νευροχειρουργός, Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ

Συντονιστής:Πατσαλάς Ιωάννης
Νευροχειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής,

Διευθυντής Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ

Ομιλία