Εγκεφαλικά Ανευρύσματα. Καθημερινότητα και εναλλακτικές προσεγγίσεις

Ημερομηνία : 13 Νοεμβρίου 2021

Ν. Φόρογλου
Διαχείριση μη ραγέντων ανευρυσμάτων.

Θ. Παπασιλέκας
Διαχείριση ΥΑΑ.

Β. Παναγιωτόπουλος
Χειρουργική απολίνωση ή εμβολισμός.

E. Boccardi
Flow Diversion: Indications, challenges and limitations.

Π. Σταυρινού
Χειρουργική απολίνωση ανευρύσματος Πρόσθιας Εγκεφαλικής Αρτηρίας.

 

Α. Ανδρέου
Χειρουργική απολίνωση ανευρύσματος Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας.

Ε. Αρχοντάκης
Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων οπίσθιας κυκλοφορίας.

Ν. Γεωργακούλιας
Χειρουργική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων οπίσθιας κυκλοφορίας

Συζήτηση