Η εργασία του Έλληνα Νευροχειρουργού στο εξωτερικό. Δυνατότητες, ιδιαιτερότητες, παγίδες & σημεία κλειδιά

Ημερομηνία : 04.05.2022

Αλεξίου Γ. Σύρμος Ν.
Εισαγωγή

Τσιτσόπουλος Π.
Εισαγωγή

Γεωργουλής Γ.
Η Νευροχειρουργική στη Γαλλία

Τσιτσόπουλος Π.
Η Νευροχειρουργική στη Σουηδία

Σταυρινού Λ.
Η Νευροχειρουργική στη Γερμανία

Μπάρκας Κ.
Η Νευροχειρουργική στη Μεγάλη Βρετανία

Συζήτηση