Αρχές της βασικής και της κλινικής έρευνας στην Νευροχειρουργική

Ημερομηνία : 22.12.2021

Σ. Κωμαίτης

Γενικές αρχές , Διερεύνηση και διατύπωση του επιστημονικού ερωτήματος

Α. Χατζησωτηρίου
Σχεδιασμός μελέτης κλινικής έρευνας

 

Γ. Αλεξίου
Σχεδιασμός μελέτης κλινικής έρευνας