Βασικές Προσπελάσεις κρανίου: Σημεία και στάδια κλειδιά για μία επιτυχημένη επέμβαση

Ημερομηνία : 22 Ιανουαρίου 2022

Μ. Φρατζόγλου
Εισαγωγή

Β. Ξενάκη
2. Πτεριονική κρανιοτομία – Διασιλούειος προσπέλαση.

Χ. Κουτσαρνάκης
3. Διημισφαιρική παροβελιαία κρανιοτομία.

Ι. Πατσαλάς
4. Κροταφική κρανιοτομία – Υποκροταφική προσπέλαση.

Συζητηση 11.00-11.20

 

Γ. Στράντζαλης
6. Μέση υπινιακή κρανιοτομία.

Μ. Φρατζόγλου
7. Οπισθοσιγμοειδική κρανιοτομία.

Π. Σταυρινού
8. Υπερπαρεγκεφαλιδική – Υποσκηνιδιακή κρανιοτομία.

9. Συζητηση 12.20-13.00