Δισχιδής Ράχη. Ολιστική Προσέγγιση & Σύγχρονα Δεδομένα

Ημερομηνία : 02.04.2022

Τσιτσόπουλος Π.
Εμβρυολογία – Αιτιοπαθογένεση των συγγενών βλαβών της μέσης γραμμής

Παπαϊωάννου Γ.
Προγεννητική διάγνωση – Απεικονιστική διερεύνηση δισχιδούς ράχης.

Παπαευαγγέλου Γ.
Χειρουργική αντιμετώπιση μηνιγγοκήλης και μηνιγγομυελοκήλης. Χρονισμός, τεχνικές και επιπλοκές

Χαμηλός Χ.
Διαχείριση και αντιμετώπιση συγγενούς δερματικού πόρου και λιπωμάτων μέσης γραμμής

Τσιτούρας Β.
Στρατηγικές χειρισμού των διαταραχών του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στις συγγενείς παθήσεις της μέσης γραμμής.

Δαληβίγκα Ζ.
Έκβαση και λειτουργική αποκατάσταση δισχιδούς ράχης.

Συζήτηση – περιστατικά