Βιβλιογραφική ενημέρωση / Ενημέρωση για εξετάσεις

Ημερομηνία : 18.04.2022

Τάσιου Α.
Εισαγωγή

Παπαευαγγέλου Γ
Η νέα ταξινόμηση κατά WHO για τους όγκους του κεντρικού νερυικού συστήματος από τη νευροχειρουργική σκοπιά.

Συζήτηση

Χ. Τζερεφός
Κρανιοπλαστική μετά από τραύμα. Νεότερα δεδομένα μετά το διεθνές consensus

Α. Τάσιου
Ενημέρωση για εξετάσεις ΕΝΧΕ