ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία : 21.05.2022

Τσιτούρας Β
Γνωριμία με τα περιοδικά της νευροχειρουργικής – Αναζήτηση της νευροχειρουργικής πληροφορίας.

Τσαούση  Γ.
Στάδια συγγραφής ερευνητικής εργασίας

Συζήτηση

Αλεξίου Γ.
Αρχές κριτικής ανάγνωσης και αξιολόγησης νευροχειρουργικού άρθρου

Τσιτσόπουλος  Π.
Προετοιμασία και υποβολή αναθεωρημένης εργασίας

Φουντάς Κ.
Ο ρόλος του διευθυντή σύνταξης

Συζήτηση